Varsity Roster 2012


Alex Richardson
Andrew Fairrington
Austin Gallup
Bailey Wetherbee
Braden McManus
Brandon Naccarrato
Chris Boehm
Cody Hendry
Evan Richardson
Gus Keenon
Jackson Chase
Jake Shelton
Jake Veenker
Jason Johnson
Jeremey Wetherbee
John Hodson
Jonathon Goddard
Michael Town
Sean Kinsella
Seth Mann
Seth Sondenaa
Taylor Eaton
Zach Wilson


2011 Varsity Roster

Bennington Chase
Boehm Chris
Braun Andrew
Carpenter Michael
Conway Andrew
Eaton Taylor
Fairrington Andrew
Gahan Curran
Haas Louis
Hendry Cody
Hodson Jeff
Hodson John
Kirkendall Cooper
Naccarato Brandon
Richardson Alexander
Shelton Jacob
Sondenna Seth
Stanton Evan
Tabor Ryan
Wetherbee Jeremey