Inschrijving Brabant Cup 2020


Het inschrijfgeld bedraagt
- voor HONKBAL teams: 45 euro
- voor SOFTBAL teams: 25 euro
Dit bedrag binnen 14 dagen te voldoen op rek.nr. NL63 RABO 0144 513 498 t.n.v Gryphons te Rosmalen onder vermelding van "Brabantcup" en de {naam van uw vereniging} incl de aanduiding {HB of SB}

LET OP: Er kunnen maximaal 8 honkbalteams en 6 softbalteams deel nemen aan dit toernooi => Pas na ontvangst van het inschrijfgeld is uw aanmelding definitief.
 

* indicates required fields