Inschrijving BBQ Brabant Cup
Kosten BBQ bedragen 12,50 euro p.p. Gelieve het totaal bedrag te voldoen vóór 25 maart op rek.nr. NL63RABO0144513498 t.n.v Gryphons te Rosmalen onder vermelding van "BBQ Brabantcup" en de {naam van uw vereniging} incl de aanduiding {HB of SB} waarna uw inschrijving definitief is.


 

* indicates required fields