AANMELDINGSFORMULIER HSV GRYPHONS

HIERBIJ MELD IK MIJ AAN ALS LID VAN DE HONKBAL- EN SOFTBALVERENIGING "GRYPHONS"
==>> STUUR TEVENS EEN PASFOTO IN NAAR:
ledenadministratie@gryphons.nl


Ondergetekende , dan wel zijn ouder/verzorger, machtigt de penningmeester van de vereniging GRYPHONS om de Activiteitbijdrage en de verschuldigde Contributie (in termijnen) af te schrijven van:
tot maximaal het door de ledenvergadering vastgestelde bedrag is voldaan.
Voor verdere uitleg en informatie zie de Gryphons website onder "Club informatie"

Hij/Zij is ermee bekend dat deze machtiging te allen tijde ingetrokken kan worden en dat incasso's, welke niet akkoord zijn naar mening van betrokkene, binnen 3 weken na afschrijving door de bank teruggevorderd kunnen worden.

Controleer nog even uw gegevens. Is alles compleet stuur dan uw aanmelding/inschrijving in door hieronder te klikken op de knop "Submit Form" onderaan dit formulier
 

* indicates required fields