BOX SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
2 Blue Jays 104111190 27 0 0
11 Thunder Bats 40003021 10 0 0

Date: June 3, 2016     Time: 7:00pm      Venue: Jann #2   

2 Blue Jays
Hitters AB R H RBI BB K
--- No Statistics Entered ---
11 Thunder Bats
Hitters AB R H RBI BB K
Kareem Thawer 3 2 2 0 0 0
Shayaan Ali 3 2 2 0 0 0
Bassam Jeelany 3 0 2 1 0 0
Zeeshan Sher 3 0 1 1 0 0
Hamza Jafri 3 0 1 1 0 1
Basil Jeelany 3 1 2 1 0 0
Hammad Shabbir 3 2 2 1 0 0
Owais Ansari 3 2 2 2 0 0
Hassan Zubair 3 0 1 0 0 0
Usman Sheikh 3 0 1 1 0 0
Hasnain Tirmizey 2 0 0 0 0 0
Justin Rego 2 0 0 0 0 0
Arsalan Shahid 2 0 0 0 0 0
Mohsin Zubair 2 0 0 0 0 0
Totals 38 9 16 8 0 1
3B: Sheikh
HR: Shabbir, Ansari

2 Blue Jays
Pitchers IP H R ER BB K PT
--- No Statistics Entered ---
11 Thunder Bats
Pitchers IP H R ER BB K PT
--- No Statistics Entered ---

View Statistics Abbreviations