BOX SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
11 Thunder Bats 00020011 4 0 0
2 Blue Jays 23356030 22 0 0

Date: August 21, 2016     Time: 9:00am      Venue: Jann #1   

11 Thunder Bats
Hitters AB R H RBI BB K
Hamza Jafri 2 0 1 0 2 0
Bassam Jeelany 4 0 1 0 0 1
Kareem Thawer 4 1 1 0 0 0
Hammad Shabbir 4 1 1 1 0 0
Raghib Hussain 4 1 2 0 0 0
Hassan Zubair 3 0 1 1 0 0
Basil Jeelany 4 0 2 1 0 0
Hasnain Tirmizey 4 1 1 0 0 0
Ali Qamar 3 0 1 0 0 0
Totals 32 4 11 3 2 1
3B: Hussain
HR: Shabbir
SF: Zubair
2 Blue Jays
Hitters AB R H RBI BB K
--- No Statistics Entered ---

11 Thunder Bats
Pitchers IP H R ER BB K PT
--- No Statistics Entered ---
2 Blue Jays
Pitchers IP H R ER BB K PT
--- No Statistics Entered ---

View Statistics Abbreviations