Date: February 1, 2019     Venue: Location
BOX SCORE F
Clear Creek 5
Alvin 0

CLEAR CREEK PLAYER STATISTICS

Name GPGSG
Total  110

CLEAR CREEK GOALKEEPER STATISTICS

Name W/L/TGA
--- No Statistics Entered ---

ALVIN PLAYER STATISTICS

Name GPGSG
Total  110

ALVIN GOALKEEPER STATISTICS

Name W/L/TGA
--- No Statistics Entered ---

View Statistics Abbreviations