Player Profile

 • Elias Martinez   # 

 •  
 • 77
 • 4

 • 2x New Mexico State Champion
  2017/2018 8U 65# NMJW #2 Ranked Wrestler
  2017/2018 New Mexico State Champion Runner-Up
  2017/2018 National Champion Runner-Up