• Saturday, Nov 14 9:30 PM JV Vs Highland (East Alton Ice Arena)
  • Monday, Nov 16 7:15 PM Varsity @ Edwardsville (East Alton Ice Arena)
  • Thursday, Nov 19 8:00 PM Varsity Vs Bethalto (GC Ice Rink)
  • Saturday, Nov 7 8:30 PM JV Vs Edwardsville N (East Alton Ice Arena)
  • Monday, Nov 9 8:45 PM Varsity @ EAWR (East Alton Ice Arena)
News

2015 - 2016 Granite City Warriors