2012 -- ??
2011 -- Buzzards
2010 -- Outlaws
2009 -- Royals
2008 -- Buzzards
2007 -- Royals
2006 -- Buzzards
2005 -- Royals
2004 -- Royals
2003 -- Royals
2002 -- Velux
Tony Lopez - 508-944-5356
Billy Lavoie - 781-706-7547
Skip Martin -508-287-7570
Brad White -617-301-3107