Delchesmont Central Varisity

Team WonLostTiedPct.PFPA
St. Aloysius Academy7001.00015844
St. Mary Magdalen610.85715245
St. Francis520.71412557
Shsb430.57199111
St. Pius x340.42966122
St. Anastasia150.1678123
Trinty150.16747139
Bye070.000014